Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Roskilde FrivilligBørs

frivilligboers-logo


Hvad er en FrivilligBørs?

En markedsplads hvor der byttes viden, aktiviteter og ressourcer

En enestående mulighed for lokale foreninger, virksomheder, offentlige institutioner og private ildsjæle for at mødes og slå kræfterne sammen i inspirerende samarbejdsaftaler, korte som langvarige.

FrivilligBørs er en platform, hvor deltagerne kan udveksle ressourcer, som eksempelvis lokaler, idéer, aktiviteter og kompetencer. Der er altså ikke tale om salg – men om et ’giv-det-videre’-princip.

Med andre ord, en markedsplads for samskabelse.

Ofte er vi ikke klar over, at andre har brug for det, vi kan tilbyde, og derfor går disse ressourcer nemt til spilde. Andre gange ved vi ikke, hvor vi kan få hjælp til at gennemføre en idé. Dét kan en FrivilligBørs være med til at lave om på! 
 

Hvordan foregår en FrivilligBørs?

Deltagerne bliver opmærksomme på hinandens tilbud og ønsker ved at have orienteret sig i Børskataloget, som de har modtaget i forvejen.

En FrivilligBørs er et farverigt og levende arrangement, hvor deltagerne er i bevægelse og mingler med hinanden. Vi appellerer derfor til at deltagerne anvender kreative virkemidler til at gøre opmærksom på sig selv. Medbring gerne balloner, T-shirts eller lign., som I kan dekorere jer med under selve børsen. Man kan også få hjælp af vores omkringvandrende Børsmæglere, som kender de fleste af deltagerne.

Når to parter har fundet hinanden, diskuterer de deres ønsker og tilbud, og hvis de bliver enige om en aftale, udfylder de et aftaleskema. Til sidst opsøger de sammen en Børsnotar og får aftalen noteret.
   

Hvad får deltagerne ud af en FrivilligBørs?

FrivilligBørsen skaber i første omgang mulighed for konkrete og praktiske samarbejdsaftaler for deltagerne, men på sigt danner FrivilligBørsen grundlag for at skabe mere varige samarbejdsrelationer, og udvide deltagernes lokale netværk.

En FrivilligBørs giver frivillige foreninger mulighed for at møde nye kontakter, få inspiration, praktisk hjælp og kompetencer. På den måde kan frivillige foreninger skabe bedre muligheder og tilbud til deres målgrupper. Læs mere om, hvad FORENINGER kan tilbyde og ønske.

En FrivilligBørs giver virksomheder mulighed for at konkretisere deres strategi for samfundsansvar og udføre den i praksis. Via deltagelse i en FrivilligBørs får medarbejderne en bedre forståelse for og mulighed for at tage del i virksomhedernes lokale samfundsengagement. Virksomhederne kan endvidere få styrket deres image i lokalsamfundet, ligesom deltagelse i en FrivilligBørs kan resultere i strategisk samarbejde til gavn for virksomhedernes forretning. Læs mere om, hvad VIRKSOMHEDER kan tilbyde og ønske.

En FrivilligBørs giver offentlige institutioner mulighed for at samarbejde med virksomhederne og de frivillige foreninger om at give kommunernes borgere nogle bedre tilbud og skabe et stærkere fællesskab i lokalsamfundet. Læs mere om, hvad OFFENTLIGE INSTITUTIONER kan tilbyde og ønske.

En FrivilligBørs giver privatpersoner og ildsjæle mulighed for at samarbejde med lokale virksomheder, foreninger eller institutioner om særlige emner, hvor en specifik kundskab eller viden kan gavne en organisations arbejdsmiljø eller hjælpe nyopstartede initiativer på vej. Læs mere om, hvad PRIVATPERSONER kan deltage med.
 

Hvad kan man tilbyde og ønske?

Det, man byder ind med, kan altså have karakter af:

 • praktisk hjælp
 • rådgivning, foredrag og kurser
 • lokaler og materialer
 • aktiviteter og oplevelser

 – og det kan foregå som både enkeltstående udvekslinger og langvarige samarbejder. Det kan også være noget, I allerede stiller til rådighed, men som flere burde kende til. Er du i tvivl om, hvad I kan tilbyde og ønske, så kan du få mere inspiration nedenfor:
  

Eksempler på aftaler

 • Et kommunikationsfirma vejleder en forening i kommunikationsstrategi
 • En patientforening måler blodtryk hos virksomhedens medarbejdere
 • Et kor låner lokaler på et plejecenter og inviterer til gengæld beboerne til koncert
 • Et mødested for ensomme unge bager småkager til en aktivitet i en forening
 • En virksomhed printer en plakat for en forening
 • En psykolog holder foredrag for en gruppe bisiddere
 • En række foreninger udstiller hos en virksomhed
 • En virksomhed stiller en projektor til rådighed for en forenings arrangement
 • En fodboldklub inviterer en forening til træning
 • Et haveselskab inviterer et botilbud på udflugt
 • En forening forærer en anden forening en elkedel 

Læs om FrivilligBørs 2017 og FrivilligBørs 2016.