Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Go Orange

I sommeren 2013 gik Frivilligcenteret på gågaden for at promovere frivilligheden. Det skete ved hjælp af en ladcykel og en masse appelsiner! Folk blev spurgt, om de ville have en appelsin i deres turban - og hvis de var interesseret, fik de en appelsin og en folder med gode "tilbud" fra en række frivillige sociale foreninger.

Herunder ses de deltagende foreninger og deres tilbud til nye frivillige:

Frivilligjob # 1
Vågekoner
Frivillige vågekoner - og mænd – der vil sidde hos døende, tale med dem, lytte til dem eller bare være til stede.
Forening: Røde Kors i Roskilde.

Frivilligjob # 2
Voksenven for et barn
Bliv voksenven for et barn med en enlig forælder.
Forening: Børns Voksenvenner.

Frivilligjob # 3
Børnepasning
Lege og aktiviteter med 3 - 10 børn i alderen 3 -12 år (flest drenge mellem 8-11 år).
Børnenes forældre er med i foreningens netværks-gruppe for enlige forældre. Du får en fast kontakt-person, som er ansvarlig for din trivsel og yder råd og vejledning.
Forening: Børns Voksenvenner Roskilde.

Frivilligjob # 4
Lektiecafé-frivillig
Støtte børn / unge i alle aldre med deres lektier i Æblehaven 114.
Forening: Frivilliggruppen ved Dansk Flygtningehjælp.

Frivilligjob # 5
Besøgsven
Besøg til ensomme eller isolerede mennesker, der har brug for kontakt med omverdenen, men har svært ved selv at komme ud blandt andre. Besøgene kan bruges til det, I indbyrdes bliver enige om, og som begge kan have glæde af.
Forening: Røde Kors Roskilde.

Frivilligjob # 6
Frivillig til udendørs lege/ aktiviteter for børn
Arrangere og deltage i udendørs lege og aktiviteter for børn i forbindelse med kampagnevirksomhed i boligområder. Den frivillige tager ud sammen med anden frivillig i boligområder (den anden frivillige skal tale med forældre, større børn samt voksne, der er interesserede i at blive frivillige). Du får en fast kontaktperson, som er ansvarlig for din trivsel og yder råd og vejledning.
Forening: Børns Voksenvenner Roskilde.

Frivilligjob # 7
Frivillig blæksprutte
En person, der har tid og lyst til at hjælpe med ad hoc opgaver i frivilligcenteret. Det kan være alt fra pakke poser til arrangementer, lave ”mødekaffe” og give en hånd til foredrag og andet. Du vil komme tæt på det aktive foreningsliv i Roskilde Kommune og bidrage til at vi kan hjælpe frivilligheden endnu mere på vej.
Forening: Frivilligcenter Roskilde,

Frivilligjob # 8
Frivillig i SOS-Børnebyerne
Hjælpe med at planlægge eller afholde lokale arrangementer, eks. loppemarked, julemarked og udstillinger. Desuden hjælper hovedkontoret ved større arrangementer som eks. som praktisk hjælper ved Ecco Walkaton eller i callcenteret ved Danmarks-indsamlingen.
Forening: SOS- Børnebyerne.

Frivilligjob # 9
Frivillig i Menighedspleje
Sct. Jørgensbjerg Sogns Menighedspleje har overordnet 3 indsatser, som varetages af menighedsplejen:
A. Besøgstjeneste for ældre i private hjem.
B. Aktiviteter for vanskeligt stillede børnefamilier (herunder en uges sommerferie i Danmark).
C. Økonomisk bistand til personer i akut økonomisk krise.
Du vælger selv efter evner og lyst, hvor dit engagement skal ligge.
Forening: Sct. Jørgensbjerg Sogns Menighedspleje

Frivilligjob # 10
Telefonrådgiver for Angstforeningen
Som rådgiver får du mulighed for at indgyde håb og give vejledning overfor mennesker, der har stor gavn og glæde af din viden og evner.
Forening: Angstforeningen.

Frivilligjob # 11
Frivillig på Avnstrup Asylcenter
Planlægge aktiviteter for børnene på Avnstrup Asylcenter i aldersgruppen 6-12 år. Vi planlægger både aktiviteter på centret, og ud af huset. Aktiviteterne ligger hver anden søndag.
Forening: Red Barnet Ungdom Roskilde.

Frivilligjob # 12
Frivillig i Red Barnet Ungdom Roskilde
RBU Roskilde leder efter flere kræfter til den lokale bestyrelse, der skaber konkrete forandringer for børn og unge i lokalområdet.
Forening: Red Barnet Ungdom Roskilde.

Frivilligjob # 13
Frivillig for stille og ensomme unge
Hjælpe til med at drive ”Mødestedet” for stille og ensomme unge. Desuden organisere og planlægge arrangementer. Som mødestedsfrivillig skal man kunne lytte til de unge i ”Mødestedet” og være der for dem, bare som ungt menneske. Her taler vi nemlig ikke om rådgivning, men om unge, som får hjælp til selvhjælp af andre unge.
Forening: Ventilen