Fællesskabsformidlerne

Fællesskabsformidlernes logoEt nyt samarbejde mellem de frivillige sociale foreninger og Roskilde Kommune sigter mod at inddrage ældre i fællesskabet. Initiativtagerne er Roskilde Ældre Motion, Ældresagen Roskilde, Roskilde Domsogns Menighedspleje, Ældrerådet og Frivilligcenter Roskilde.
 

En del af fællesskabet

Stærke netværk, venner og en god omgangskreds er centrale elementer i ethvert menneskes velbefindende. I mange faser af livet opstår disse netværk naturligt – i skolen, på jobbet, eller i familien. Når man bliver ældre og forlader arbejdsmarkedet, kan det dog være nødvendigt, at man mere aktivt opsøger andre med henblik på at blive en del af nye netværk. 

Frivillige foreninger kan spille en afgørende rolle, og hvis man i tide introduceres for de muligheder, som disse rummer, kan det bidrage til at styrke fællesskaber og forebygge ensomhed. 
 

"Sådan bryder vi ensomheden sammen"

Ældresagens plakat om fællesskab

Fællesskabsformidlerne er blandt andet inspireret af den viste tegning, som er en kæmpestor plakat fra Ældre Sagen (her ses kun et lille udsnit). Den blev lavet, efter at Ældre Sagen tog initiativ til at starte Folkebevægelsen mod Ensomhed i september 2014. Blandt mange nye tiltag blev der afholdt stormøder, hvor frivillige kunne give deres bud på, hvordan vi kunne forebygge og bekæmpe ensomhed. Plakaten blev tegnet undervejs fra by til by i april 2015.

Klik på tegningen for at se hele plakaten. Det er en pdf-fil, som du kan forstørre og gå på opdagelse i, mens du kikker på den på computerskærmen. Vi anbefaler ikke at printe den ud, da du enten ikke får det hele med, eller også bliver det for småt til, at det kan læses.
 

Den første kontakt

Kommunens Sundhedscenter har i dag kontakt med alle de borgere, som ønsker det, i forbindelse med borgernes 75 års fødselsdag. De tilbydes alle et hjemmebesøg af en sundhedskonsulent.

I den forbindelse er det oplagt at introducere inaktive ældre for muligheden for at få kontakt med en frivillig forening. De ældre bliver ved hjemmebesøget spurgt, om de vil modtage besøg af en frivillig fællesskabsformidler.

Fællesskabsformidlerne

Her ses en stor del af fællesskabsformidlerne ved et af de indledende møder i Tinghuset den 8. januar 2019.


Fællesskabsformidlerens rolle

Fællesskabsformidleren aftaler at mødes med borgeren en enkelt gang eller to, enten i borgerens hjem eller et andet sted efter fælles aftale. Formidlerens opgave er at introducere borgeren for de muligheder, der er for at engagere sig i frivilligt arbejde eller deltage i de aktiviteter, som de frivillige arrangerer, og guide den ældre hen mod de aktiviteter, der passer til vedkommendes interesser.

Fællesskabsformidleren vil hjælpe med at finde transport samt – om nødvendigt – skabe kontakt til aktiviteten. Det vil være et succeskriterium for formidleren, at de formår at få inaktive ældre borgere ud blandt andre mennesker.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Frivilligcenteret, idet Sekretariatet er den praktiske tovholder på projektet.