Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Få hjælp af en forening

Kender du én, der har det svært?

– eller har du måske selv brug for hjælp? Vi har samlet en oversigt over nogle af de frivillige tilbud i og omkring Roskilde. Klik på en af de grønne linjer nedenfor, så kommer du ned til oversigten. Der findes frivillige tilbud, hvis du er:

Fandt du ikke det du søgte, er du velkommen til at kontakte Frivilligcenteret (se kontaktinfo nedest på siden)

Ensom/søger netværk

Ventilen: Mødested for stille og ensomme unge 15-25 år. Læs mere på https://www.ventilen.dk/byer/roskilde/

Headspace: headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Læs mere på http://www.headspace.dk/roskilde

Gadespejlet: Frivillige mentorer for unge (ca. 12-25 år). https://www.facebook.com/Gadespejlet

Røde Kors' Kvindenet: For kvinder, der gerne vil udvide deres netværk. http://roskilde-lejre.drk.dk/sw53974.asp

Senior Træf Roskilde: Skabe netværk, fællesskab http://www.seniortraefroskilde.dk/  

Sct. Nicolai Tjenesten: 70 12 01 10 Frivillige med tavshedspligt, de rådgiver/missionere ikke, men lytter. Alle kan henvende sig og tale om det, man ønsker/problemer, og man kan være anonym.

Café SMIL, Roskilde: Gode muligheder for det sociale liv, sundhed og trivsel for ældre, enlige og ensomme borgere i Roskilde. Kontakt Café SMIL på tlf. 4638 3445 for at høre mere.

Ensomme Ældre: Kontakt evt. Frivilligcenter Roskildes sekretariat for hjælp til at finde rette tilbud, eller se Det for mænd, såmænd særligt for ensomme ældre mænd.

 

Søger kultur/idrætsaktiviteter, men har oplevet "ikke at passe ind" i de almindelige tilbud

Bowlingklubben Roar: Bowlingklub for alle, med inkluderende sigte. Har med succes fx haft unge spastikere og unge med ADHD http://www.bkroar.dk/index.html

Bee free: Kristent funderet organisation, som arbejder med streetart for udsatte unge http://www.befreeroskilde.minisite.dk/Intro

INSP! Rummeligt og kreativt hus, der med succes har inkluderet bl.a. unge fra psykiatrien, eksmisbrugere og andre. www.insp.dk 

SIR 98: Idrætsforening for psykisk sårbare. Læs mere om aktiviteterne på http://if-sir98.dk/  eller kontakt Lars på 41 10 70 66

FDF Sct. Jørgensbjerg: Udvikling for børn og unge gennem fantasi, fællesskab og kristendommens grundholdninger til livet. Kerneaktiviteter: friluftsliv, musik og leg. http://fdf.dk/sctjorgensbjerg

 

Psykisk sårbar – eller pårørende til en psykisk sårbar

Angsttelefonen: 70 27 92 94, http://angstforeningen.dk/

Bedre Psykiatri: Samtalegrupper for pårørende. http://www.bedrepsykiatri.dk/sjaelland/roskilde-lejre/aktiviteter/

Depressionsforeningen: Samtalegrupper 1 gang månedligt. http://depressionsforeningen.dk/lokalgrupper/

Psykinfo: Rådgivning om psykisk sygdom og psykiatri.Telefonrådgivning og åben rådgivning i Roskilde. http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/raadgivning/psykinfo/Sider/default.aspx

Sind: Bisidderordning, telefonrådgivning og udflugter. Kontakt http://www.sind.dk/kontakt13

 

Fysisk syg – eller kronisk smerteramt - eller pårørende til en der er

Er du syg, og har en diagnose, så kan du være næste sikker på at der er en forening, der er spcialister i netop din sygdom, og er klar til at hjælpe. Mange patientforeninger har lokalafdelinger - find dem evt her

Lider du af en meget sjælden diagnose så tjek evt. http://www.sjaeldnediagnoser.dk/?lang=dk

 

Fysisk eller psykisk handicappet – eller pårørende til en med handicap

Roskilde Handicap-idrætsforening: http://www.roskildehandicapif.dk/

 

Misbruger eller pårørende til misbruger

Lænken Roskilde: http://forening.laenken.dk/laenken_roskilde

TUBA: Hjælp til unge børn af alkoholikere og stofmisbrugere. http://www.tuba.dk/

Al-Anon: Fællesskab for pårørende til alkoholmisbrugere http://www.al-anon.dk/2/er-du-paaroerende.aspx

 

I økonomiske eller juridiske vanskeligheder

Boligselskabet Sjælland: Gældrådgivning (primært boligselskabets beboere) http://bosj.dk/beboer/hvis-der-opstaar-problemer/problemer-med-huslejen/faa-overblik-over-din-oekonomi.aspx

Den Sociale Retshjælp: http://www.socialeretshjaelp.dk/

Forbrugerrådets Gældsrådgivning: Mulighed for personlig rådgivning via møde (KBH) eller overtelefon. http://gaeld.taenk.dk/

 

Forældre med brug for hjælp

Foreningen Far: Rådgivning om forældremyndighed og samvær. Personlig rådgivning hver anden uge i Roskilde, eller rådgivning via telefon. http://www.foreningenfar.dk/sjaelland/sjaelland

Mødrehjælpen: støtte, rådgivning og arrangementer for familier. Telefon, chat eller personligt fremmøde. www.mødrehjælpen.dk

Landsforeningen Spædbarnsdød: Landsforeningen Spædbarnsdød er for alle, der mister et lille barn – på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, under fødslen eller i barnets første leveår. http://www.spaedbarnsdoed.dk/

Foreningen for børn med angst: For forældre der har brug for støtte og værktøjer til deres angstramte børn. Læs mere her: https://www.facebook.com/boernmedangst/ og http://tilbagetiltrygheden.dk/

 

Overvejer selvmord, pårørende til én, der overvejer selvmord eller efterladt efter selvmord

Livslinjen: for personer med tanker om selvmord, http://www.livslinien.dk/

Landsforeningen efterladte efter selvmord – Roskilde lokalafdeling. http://www.roskildekommune.dk/webtop/site.aspx?p=6102&nid=177

 

Offer for vold, overgreb, trusler eller konflikt i familien

Offerrådgivningen (midt- og Vestsjællands politikreds): 72 41 17 50 - døgnåbent. Anonym rådgivning, målrettet personer og evt. pårørende, som har været udsat for en forbrydelse eller ulykke. http://www.offerraadgivning.dk/

SPOR – landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb http://landsforeningen-spor.dk/

Hotline for voldsramte kvinder: 70 20 30 82 (døgnåbent). Rådgivning/hjælp og kontakt til krisecentre, kommune, skadestue, læge og politiet, som også kan hjælpe og støtte. Der er et link til en folder, som indeholder gode råd og handlemuligheder.

www.ditforhold.dk ; tlf.70 20 30 82 henvender sig specielt til unge mellem 14-24 år vedrørende kærestevold.

Unge med etnisk minoritetsbaggrund: 70 27 76 66 (døgnåbent). Anonym brevkasse: www.etniskung.dk

Hjælp ved mistanke om seksuelle overgreb: http://www.socialstyrelsen.dk/siso. Telefonrådgivning til børn og unge 20 77 11 20