Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Foreningsservice

Frivilligcenter Roskilde tilbyder hjælp af både praktisk og rådgivningsmæssig karakter.

På det praktiske plan hjælper vi foreninger med f.eks.:

 • Udlån af gratis mødelokaler og -faciliteter (projektor, pc m.v.)
 • Billig kopiering og print af dokumenter på sekretariatet
 • Billig annoncering i lokalavisen
 • Hjælp til udarbejdelse og print af PR-materiale

Desuden rådgiver vi foreninger og tilbyder sparring om f.eks.:

 • Opstart af nye projekter
 • Ansøgninger til puljer og fonde
 • Kontakt til kommune/forvaltning eller til andre sociale foreninger
 • Foreningens organisering og ledelse

  
Ophør af vores gratis ansvarsforsikring

Efter at vi er stoppet med at have en ansvarsforsikring for vores medlemsforeninger, har flere af jer spurgt ind til forsikringer for frivillige foreninger. Der er ikke interesse nok til at lave et møde omkring det, men i stedet har vi samlet svarene på nogle af spørgsmålene her.

Vi er ikke forsikringseksperter og anbefaler derfor, at I kontakter jeres forsikringsselskab og får en forsikringsgennemgang. Eller kontakt jeres hovedorganisation og spørg, om I er dækket via dem.

Vi vil ikke fremhæve et selskab over et andet, men Frivilligcenter Roskilde er forsikret hos TopDanmark med ”Arbejdsskade”, ”Erhvervsløsøre”, ”Ansvar” og ”Bestyrelsesansvar”.

Så ved I det til sammenligning. Derudover er her et par overvejelser, I kan gøre jer, og evt. tage med i samtalen med forsikringsselskabet:

 • Hvilke forsikringer har vi nu?
 • Hvad er vores behov?
 • Har vi lønnet personale?
 • Er der forsikringer, der er lovpligtige?
 • Hvor mange frivillige har vi, der yder frivilligt ”arbejde” hos os?
 • Skal vi have en frivillig ansvarsforsikring?
 • Ejer vi noget af værdi?
 • Har vi lokaler, der kræver indboforsikring?

Vi anbefaler alle foreninger at få tegnet en ansvarsforsikring for jeres frivillige.

Misforståelse
Der er desværre mange, der tror, at ansvarsforsikringen dækker jeres egne frivillige ved et uheld, andre frivillige eller foreningens ejendom. Dette er forkert: En ansvarsforsikring dækker kun eventuelle skader, som en frivillig er skyldig i at have forårsaget på en tredje person og eller dennes ejendom, altså kun på andre end jer selv.

Giver dette anledning til flere spørgsmål, så tal venligst med jeres forsikringsselskab, før I kontakter os.