Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Om os

Om os

Frivilligcenteret arbejder for dialog, erfaringsudveksling og netværk på tværs, fordi vi tror på, at alle kan få noget ud af at lade sig inspirere af andre

Frivilligcenter Roskilde er et videns- og vækstcenter for foreningslivet og det frivillige sociale engagement i Roskilde Kommune. Centret har til formål at skabe gode rammer for en mangfoldig frivillig social indsats. Derfor arbejder vi med at støtte, udvikle og - på forskellig vis - fremme det frivillige initiativ til fordel for mennesker med behov for hjælp.

Frivilligcentret har omkring 130 frivillige sociale foreninger som medlemmer og betjenes i det daglige af et sekretariat drevet af nogle få ansatte samt frivillige.

Frivilligcenteret yder i overskrifter 5 former for hjælp til foreninger og borgere:

  • Foreningsservice af praktisk og konsulentmæssig karakter
  • Formidling af frivillige til foreningerne
  • Projektbistand til opstart af nye projekter
  • Information til borgerne om foreningslivets muligheder og mulighederne for at blive frivillig
  • Dannelse af netværk mellem foreninger om fælles interesser eller projekter