Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Bestyrelsen

Frivilligcenter Roskildes bestyrelse består af 6 valgte medlemmer, 2 byrådsrepræsentanter og 3 aktive suppleanter. På den årlige generalforsamling vælges de 6 + 3 foreningsrepræsentanter og suppleanter blandt de tre valggrupper, som Frivilligcenterets medlemsforeninger består af. De 2 byrådsrepræsentanter er politisk udpeget. Se bestyrelsesmedlemmernes tilhørsforhold nederst på siden.

Ejner Jensen       Guri Madsen       Kaj Mikkelsen

Formand Ejner Jensen

 

Næstformand Guri Madsen

 

Næstformand Kaj Mikkelsen

Dennis Skjernby

 

Gitte Møller

 

Birthe K. Vinner Nielsen

Dennis Skernby

 

Gitte Møller

 

Birthe K. Vinner Nielsen

Gitte Kronbak Nielsen   Jacob Søegaard Nielsen    

Gitte Kronbak Nielsen

 

Jacob Søegaard Nielsen

   
Tom Onsberg Henriksen   Ann Karin Vestergaard   Else Riis

Tom Onsberg Henriksen

 

Ann Karin Vestergaard

 

Else Riis

 

Formand Ejner Jensen (Seniorbowl), valggruppe Ældre, ingeogejner@gmail.com

Næstformand Guri Madsen (Røde Kors), valggruppe Social

Næstformand Kaj Mikkelsen (Hjernesagen), valggruppe Sygdom/patient/handicap

Dennis Skernby (Ældre hjælper Ældre), valggruppe Ældre

Gitte Møller (Red Barnet), valggruppe Social

Birthe K. Vinner Nielsen (Danske Handicaporganisationer), valggruppe Sygdom/patient/handicap

Gitte Kronbak Nielsen, Medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Social- og Omsorgsudvalget

Jacob Søegaard Nielsen, Medlem af Social- og Omsorgsudvalget

Suppleant Tom Onsberg Henriksen (Roskilde Ældremotion), valggruppe Ældre

Suppleant Ann Karin Vestergaard (Domsognets Menighedspleje), valggruppe Social

Suppleant Else Riis (Parkinsonforeningen), valggruppe Sygdom/​patient/handicap