Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kommunale samarbejdspartnere

Frivilligcenter Roskilde samarbejder bredt og lokalt med virksomheder, erhvervsorganisationer, Roskilde Kommune, vidensinstitutioner og andre aktører med interesse for frivilligt engagement og socialt ansvar.

Samarbejdsaftale med Roskilde Kommune

Frivilligcenteret og Roskilde Kommune har en samarbejdsaftale, der har til formål at bidrage til skabe gode rammer for en mangfoldig frivillig social indsats, der fremmer borgernes aktive deltagelse og gavner deres sociale liv, sundhed og trivsel.

Samarbejdsaftalen blev fornyet i slutningen af 2020 og gælder for 2021-2026. I forhold til tidligere indeholder den flere positive nyskabelser som fx mulighed for optagelse af nye grupper frivillige, og forstærket samarbejde med og tilførsel af ressourcer fra Forvaltningen, som vil medvirke til, at Frivilligcenteret kan yde en bedre service over for foreningerne. 

Dertil kommer, at Frivilligcenteret og Forvaltningen i samarbejde skal udarbejde fælles strategier på tre områder, nemlig: Ensomhed, ungeindsats, samt integration og civilsamfund. 

Se hele samarbejdsaftalen her.

Udover samarbejdsaftalen samarbejder Frivilligcenter Roskilde konkret med mange dele af forvaltningen. Eksempelvis med Velfærdsforvaltningen om udformning af Frivilligpolitikken og med Jobcenteret om hjælp til særligt sårbare borgere og andre fælles initiativer.

Samarbejde med specifikke områder

Frivilligcenter Roskilde samarbejder desuden om frivilligt engagement og social innovation med specifikke afdelinger i kommunen, såsom:

  • Center for Handicap
  • Ringhjørnet (Center for Socialpsykiatri)
  • Jobcenteret og dets underafdelinger 

Samarbejde med vidensinstitutioner

Frivilligcenter Roskilde vil gerne samarbejde med universitetet og andre vidensinstitutioner i Roskilde Kommune, som kan bidrage med viden, inspiration og læring inden for frivillighed.

Frivilligcenteret deltager løbende ved relevante arrangementer på fx RUC for at præsentere de studerende for muligheder for projektarbejde og frivilligt arbejde. I kraft af vores arbejdsområde har vi særligt interessefællesskab med Center for Socialt Entrepreneurskab, Socialvidenskab samt RUC Innovation. 

Vi holder desuden løbende gæsteforelæsninger på forskellige uddannelser, fx Socialrådgiveruddannelsen.